dijous, 29 de gener de 2015

La Vida Religiosa a Catalunya

Amb motiu de l'any internacional de la vida religiosa s'ha editat un senzill vídeo que presenta la vida religiosa a Catalunya des dels seus inicis, i també dóna algunes dades de la presència dels religiosos i religioses a cadascun dels bisbats de Catalunya.
Si el voleu veure feu clic aquí:
https://www.dropbox.com/sh/pofuvnhvz3157ki/AACulftCzNOhufjvLl02FEFva?n=54724850#lh:null-Audiovisual%20URC%202015.mpg