divendres, 4 de gener de 2013

Com es "fabrica" un escolapi ?

El procés de formació d'un escolapi consta de quatre períodes:

POSTULANTAT: És el primer pas. La persona que es planteja la seva vocació inicia un contacte amb l'Escola Pia, la qual nomena un acompanyant i una comunitat de referència perquè la persona pugui anar coneixent la vida i la tasca que realitza l'Escola Pia. Durant aquest període el "postulant" continua la seva vida, treball o estudis amb tot normalitat. Aquest període té una durada indeterminada.

PRENOVICIAT: El prenovici, després d'haver passat pel postulantat, passa a viure en una comunitat, per tal de conèixer des de dintre la vida comunitària i de l'Orde en general. Ho farà acompanyat per un formador. L'objectiu serà preparar-se per accedir al noviciat. El prenovici continuarà fent les seves tasques habituals (estudis, treball, etc.). La durada acostuma a ser entre 6 mesos i dos anys.

NOVICIAT: Aquesta etapa dura un any. Durant aquest temps el novici residirà a la casa noviciat i rebrà una formació intensiva en espiritualitat, missió, vida religiosa, vida de Calassanç, història de l'Escola Pia, carisma, etc. Durant aquest temps, per tal de centrar-se plenament en aquesta opció. el novici aturarà per un any qualsevol treball o estudi que estigui realitzant. Al finalitzar l'etapa, emetrà els vots simples de castedat, pobresa i obediència, que s'aniran renovant anualment, i passa a la darrera etapa de formació inicial.

JUNIORAT: Pot durar entre sis i nou anys. En aquest temps el religiós es prepararà en estudis teològics i civils, per tal de realitzar la seva tasca com a escolapi. Anualment anirà renovant els vots i assumirà diverses tasques educatives i pastorals al llarg del procés. En finalitzar realitzarà la professió solemne o definitiva dels vots.